Naše politička

Naše politička

Přidáno 1. 8. 2016

 

Ve volebním roce 2016 se ženská platforma KDU-ČSL rozhodla zorganizovat první ročník soutěže pro ženy- političky, které působí na komunální a krajské úrovni a které kandidovaly na kandidátkách KDU-ČSL nebo zastupovaly KDU-ČSL na kandidátkách koaličních.

Soutěž nese název Naše politička a jejím cílem je práci žen v obecních nebo krajských zastupitelstvech popularizovat, ocenit a poděkovat za ni.  
Nominace se podávaly a dle stanovených kritérií vyhodnocovaly na úrovni jednotlivých krajů.
 
Na celostátní úrovni  bude v pozdějším termínu udělena Zvláštní cena za přínos a ochranu kulturního dědictví. 
 
Záštitu nad soutěží převzali ministr kultury ČR Daniel Herman a europoslankyně Michaela Šojdrová, čestná předsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL.

V Pardubickém kraji hodnotící komise určila vítězkou soutěže a nositelkou ocenění
Naše politička dlouholetou zastupitelku a radní města Litomyšl Ing.Terezii Šmolíkovou za její výrazný přínos pro místní komunitu především v oblasti sociální politiky. Dalšími nominovanými byly Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, která se své nominace vzdala z důvodu koordinace celé soutěže a paní Stanislava Vopařilová.
 
Poděkování náleží nejen oceněné političce, ale všem ženám, které aktivně vstupují do veřejného života a ve velkém počtu případů dokážou skloubit práci pro obecné blaho s péčí
o své nejbližší - o rodinu.
 
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
předsedkyně krajské organizace Sdružení žen KDU- ČSL Pardubice
 
Bližší údaje o soutěži( propozice)  najdete na stránkách

 

http://zeny.kdu.cz/aktualne/aktuality/nase-politicka-2016

Není malých cílů

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Starosta-Litomysle-Neni-malych-cilu-a-KDU-CSL-je-v-dobre-kondici-422659

 


 

58. ročník Smetanovy Litomyšle

Pardubice - Letošní 58. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl se bude konat od 9. června do 3. července. Na programu je 35 pořadů, z toho 11 operních. Připraveno je téměř třicet tisíc vstupenek, které se začnou prodávat 2. března, symbolicky v den narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

 

„Smetanova Litomyšl je chloubou našeho kraje a pyšní se dlouhodobou tradicí a geniem loci v podobě areálu Státního zámku Litomyšl. Festival má však také velký význam pro cestovní ruch a právem tak patří mezi vybrané projekty tzv. Tváře Pardubického kraje. Z našeho rozpočtu proto získává finanční podporu, která stejně jako v loňském roce činí 1 milion 650 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

„Rozpočet festivalu je 30 milionů korun, krajský příspěvek by proto k financování zdaleka nestačil. Dotaci však zvýšilo město Litomyšl a podařilo se získat vyšší grant od Ministerstva kultury. Podíl veřejných zdrojů nyní činí 30 % a struktura pokrytí rozpočtu se tak dostala do ideálního poměru 40 % výnos ze vstupného, 30 % sponzoři a mecenáši a 30 % subvence,“ upřesnil předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl Roman Línek.

Číst dál...

Tak jsem chlap a stojím si za svým slovem?

 

 

Vážení přátelé

 

dovolte, abych alespoň drobně reagoval na článek pana Pulkrábka v únorové Lilii, kde mě pan kolega přímo oslovil, ale také přímo napadl.  Musím nejdříve konstatovat, že KDU-ČSL nebude tzv. politickou dvoustranu v Lilii používat k osobním útokům na jednotlivé ostatní subjekty, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu. Myslíme si totiž, že osobní rovina do politiky nepatří, a proto chceme pouze předkládat čtenářům své názory. Možná i proto jsme při publikování našich názorů na politické dvoustraně velmi opatrní.

 

V článku pana Pulkrábka jsem byl vyzván, abych „byl chlap“ a přiznal se, kde že opozice neříká pravdu. Připadá mě to docela směšné, protože například již ono konstatování, uvedené v článku a sice že opozici nepustíme  do dozorčích rad je nepravdivé. Dozorčí rady máme tři. Smetanovu Litomyšl, která je apolitická, Evropské školící centrum, která je také apolitická a pak nejdůležitější – dozorčí radu Městských služeb. Rád bych připomněl Radkovi Pulkrábkovi i dalším, že tuto dozorčí radu řídí Ing. Miroslav Nádvorník, který je představitel alespoň pro mne „tzv. konstruktivní opozice“. Na tomto obyčejném příkladu vidíte, že pan kolega si věci vykládá, tak jak se mu to hodí. Nechci říkat, že na to nemá právo.

Každý z nás může věci interpretovat ze svého pohledu, ale lhát se nemá. Takže jenom opětovně opakuji „ opozice někdy říká věci ne přesně a někdy až nepravdivě.“

 

A zatím si stojím.Radek K

 

 


 

Rozhovor se starostou na Českém rozhlase Pardubice

 

Vodní valy v Litomyšli změní podobu. Přitáhnou všechny generace

Podoba nábřeží Loučné by se měla výrazně měnit - Foto:  město Litomyšl

Podoba nábřeží Loučné by se měla výrazně měnitFoto:  město Litomyšl

O desetitisícovém městě je docela dost slyšet. Litomyšl se svou aktivitou netají. V jejím čele stojí starosta Radomil Kašpar. Chystá třeba proměnu Vodních valů.

Na jaře by měla začít obnova nábřeží řeky Loučné. Půjde o významný zásah do lokality od splavu až k pedagogické škole. „V roce 2012 jsme začali o této záležitosti mluvit. Přípravná fáze, než se vůbec vyhlásila architektonická soutěž, obsahovala spoustu setkání s občany, kde jsme s nimi diskutovali o tom, jak by si lokalitu představovali. Až na tomto základě projektanti projektovali. Práce určitě omezí provoz, ale doufám, že tu lokalitu zase povýšíme. Půjde o parkovou úpravu, instalujeme například nové interaktivní herní prvky vzniklé na základě uměleckých návrhů.“ 


 

PF 2016

Vážení a milí Litomyšlané a čtenáři Lilie,
dovolte nám popřát Vám ŚŤASNÉ A VESELÉ VÁNOCE ROKU 2015 A VŠE NEJLEPŠÍ DO ROKU 2016.

Přejeme Vám všem dobrý rok 2016!

 


 

Rok po té a co dál

18. listopadu proběhla beseda, kde jsme představili výsledky své roční práce. Podívejte se prosím na prezentaci.  

http://www.litomysl.cz/php/e_books/2015-11-18_rok_pote/

 

Lidovečtí politici diskutovali s veřejností o migraci

 V úterý proběhla v pardubickém Domě techniky další ze série diskuzí čelných představitelů KDU-ČSL s veřejností na téma migrační vlny v Evropě. Akce s názvem „Uprchlíci, islám, Česko“ se zúčastnili ministr zemědělství Marian Jurečka, poslanec a místopředseda výboru pro obranu Ivan Gabal, poslanec za Pardubický kraj Jiří Junek a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Více jak dvouhodinovou diskuzi moderoval předseda okresní organizace KDU-ČSL Vít Ulrych. V úvodním vystoupení vysvětlil Marian Jurečka, že jako člen vlády a Bezpečnostní rady státu cítí povinnost podělit se o informace, které má k dispozici. Existuje totiž mnoho mýtů a nepřesností, které se mezi občany šíří, vyvolávají určitou nejistotu a strach. K tomu bohužel přispívají i zástupci některých parlamentních stran či hnutí. Zdůraznil, že jeho úkolem není někomu vnucovat vlastní názor, ale poskytnout informace, vyvracet nařčení, že vláda v této oblasti nic nekoná a v neposlední řadě diskutovat s veřejností o možných řešeních současné uprchlické krize. Ivan Gabal vystoupil po ministru zemědělství a i v následné diskuzi s občany potvrdil, že patří mezi největší znalce bezpečností problematiky. Velmi dobře umí zúročit své působení ve sněmovních výborech pro obranu a bezpečnost s profesí sociologa. Především objasnil příčinu současných

Číst dál...

Ministerstvo dopravy obdrží výzvu k urychlení dostavby R35. Podepsala ji i Litomyš

Představitelé Pardubického kraje, měst Holice, Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto společně s poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským podepsali 9. listopadu výzvu Ministerstvu dopravy ČR k urychlené dostavbě rychlostní silnice R35. Tímto prohlášením deklarují společný zájem na uspíšení přípravy i realizaci dokončení R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje.

„Pokoušíme se využít všechny prostředky v tlaku na vládu, v minulém týdnu jsme prosili o pomoc prezidenta a chceme spojit síly se všemi, kterých se kritická situace na I/35 týká,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kromě něho dokument podepsali 1. náměstek hejtmana Roman Línek, poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, starosta Holic Ladislav Effenberk, starosta Litomyšle Radomil Kašpar, starosta Moravské Třebové Miloš Izák, starosta Svitav David Šimek a starosta Vysokého Mýta František Jiraský. V textu se pak mimo jiné píše: „Urychlené vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení neutěšené dopravní situace v Pardubickém kraji, kdy zejména města jako Vysoké Mýto a Litomyšl jsou neúměrně zatěžována silniční dopravou.“ Signatáři se ve výzvě také odvolávají na Memorandum z roku 2006 podepsané společně s Ministerstvem dopravy. „Bohužel se za těch necelých 10 let stihla dokončit jen malá část záměrů a vidíme, že vzhledem k neúnosnosti situace na I/35 musí být náš hlas mnohem naléhavější,“ doplnil Roman Línek.

Číst dál...

Lidovci vybírali kandidáty pro krajské volby v roce 2016

Ústí nad Orlicí, Pardubice – Křesťanští demokraté v Pardubickém kraji vyhlásili v polovině roku primární volby a v pondělí 19. října 2015 rozhodovali o kandidátech pro volby do krajského zastupitelstva, které se uskuteční v příštím roce. Nominační konference proběhla ve Společenském centru Měšťanský pivovar v Hylvátech.

Celkem 59 delegátů čtyř okresů Pardubického kraje vybíralo z 29 navržených kandidátů. Vítězem se stal nejúspěšnější regionální lidovecký politik a současný 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Jako druhý v pořadí skončil člen Rady Pardubického kraje Pavel Šotola. Na dalších předních místech se umístili Jana Skalická z Letohradu, starosta Litomyšle Radomil Kašpar a místostarosta Ústí nad Orlicí Michal Kokula.

 

„Dnešní jednání bylo pracovní, proběhlo ve velmi dobré atmosféře a v příjemném prostředí. Úspěch v primárkách mě těší. Důvěra, kterou mi delegáti dali, je pro mne zavazující.“ prohlásil vítěz primárních voleb a krajský předseda Roman Línek.

 

Složení kandidátů je pestré, co se týče profesního i regionálního zastoupení. O přízeň voličů se budou ucházet manažeři neziskových organizací, lékaři, učitelé a v neposlední řadě úspěšní komunální politici. Mezi kandidáty jsou i ženy, a to bez stanovování jakýchkoliv kvót. Na kandidátce se objeví nové tváře. Zastoupena bude i mladá generace. Nebudou chybět zástupci menších měst a regionů, např. Králicko a Jevíčsko.

 

Číst dál...


Brožura KDU 2014

Podporují nás:

Pavel Bělohrádek
  Pavel Bělohrádek
předseda KDU-ČSL
Miluše Horská
  Miluše Horská
místopředsedkyně senátu
Roman Línek
  Roman Línek
vícehejtman
Roman Fojtíček
  Roman Fojtíček
saxofonista
Zuzana Roithová
  Zuzana Roithová

Roman Fojtíček

  Milan Vítek
profesor Ohio, USA

KDU-ČSL Litomyšl, webdesign: Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin