K některým tvrzením v říjnové Lilii

Tak nám vyšla předvolební Lilie a v posledním článku na tzv. politické dvoustraně opět předvádí Radek Pulkrábek politické veletoče. Proto bychom se k tomu chtěli vyjádřit i my a uvést některá tvrzení na pravou míru.

1/ O (ne)splněných předvolebních slibech – domov důchodců. Vždycky jsme říkali, že nový domov pro seniory vybudujeme, pokud přijde státní či jiná dotace. Je to stavba za spoustu peněz a my bez pomoci externích zdrojů na to prostě nemáme. To je fakt a v naší předvolební kampani jsme to, doufáme, voličům dostatečně objasnili.

2/ Odměna za soutěž o proměnu sochy Z. Nejedlého – Ptám se, proč Radek Pulkrábek neprotestoval tak aktivně, jako při posledním zastupitelstvu již před rokem, když se schvaloval rozpočet na rok 2018. Položka na odměny pro soutěžící byla jeho součástí. Že by si toho nevšiml?

3/ Hluková studie a neochota pro zadání nového posudku. Na stavebním úřadě probíhá tzv. územní řízení. Litomyšl uplatnila svoje požadavky již téměř před rokem. Sousední Strakov nyní předložil svoji hlukovou studii, se kterou se bude muset stavební úřad vypořádat. Nyní je na řadě právě stavební úřad, který musí rozhodnout. V rámci svého rozhodování jistě požádá odborníky, aby se k hlukové studii vyjádřili. Já jsem deklaroval, že v rámci rozpočtu jistě na oponentní posudek vyčleníme finance. Posudek tedy bude, ale zadá si ho stavební úřad!

Radomil Kašpar, starosta