Volební program 2018

Náš program, který Vám předkládáme, vychází z dlouhodobé znalosti každodenního života v našem městě. Všichni chceme v budoucích čtyřech letech přispět k naplňování společně stanovených cílů ve všech oblastech, které k životu města patří:

Správa majetku města, ekonomika, investice
• Litomyšl má za víc jak 2 miliardy majetku, i nadále budeme výrazně investovat do jeho údržby
• dokončíme zahájené investice (mateřské školy, sběrný dvůr, modernizaci Zš U Školek, nadchod nad R35)
• budeme řádné splácet úvěry a budeme bránit neúčelnému zadlužování
• zachováme dotační titul na opravy nemovitostí na náměstí
• v oblasti nových investic (za předpokladu státních dotací) preferujeme výstavbu nového domova pro seniory

Bydlení, životní prostředí, doprava
• připravíme další rozvojové plochy pro individuální výstavbu a podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny
• budeme řešit problematiku parkování v centru města
• přispějeme na nákup domácích kompostérů na likvidaci zahradního odpadu
• zmodernizujeme sběrný dvůr
• budeme se zabývat stavem prodejních míst na podsíních
• vybudujeme cyklostezku v Husově čtvrti, kterou napojíme na tu stávající v Nedošíně, navrhneme cyklotrasy přes celé město
• podpoříme revitalizaci autokempu a lesoparku Černá hora
• podporujeme co nejrychlejší výstavbu dálnice D35 kolem Litomyšle

Práce – udržitelná zaměstnanost
• vyhledáváním nových vhodných ploch pro podnikání podpoříme místní podnikatele
• vybudujeme další parkovací místa v průmyslové zóně
• nastavili jsme smysluplnou zaměstnanost v městských organizacích, kterou chceme i nadále udržet

Zdravotnictví a sociální služby
• budeme dělat vše pro zachování nemocnice se stejným rozsahem kvalitní odborné péče
• zachováme dostupnost sociálních služeb pro potřebné občany všech věkových kategorií

Školství, vzdělávání a sport
• podpoříme aktivity, které nabízejí smysluplné využití volného času nejen dětí a mladých lidí
• navýšíme kapacitu mateřských škol
• budeme podporovat sportovní kluby a především sportující mládež

Spolková činnost, kultura a rozvoj občanské společnosti
• zachováme dotace pro kulturní a spolkový život
• budeme využívat nová komunikační média a zpřehledníme webové stránky města
• chceme být otevřenou radnicí a komunikace s občany je pro nás důležitá
• tradičně podpoříme i integrované obce.

NEBUDEME INVESTOVAT DO NESMYSLŮ.