Sliby se mají plnit

Do schránek Vám možná došla jedna z našich předvolebních brožur s názvem Sliby se mají plnit. Představili jsme v ní vizi pro rozvoj Litomyšle v dalších letech, ale také jsme se podívali na naše předvolební sliby z minulého období. Většinu se nám podařilo splnit, jaký je Váš názor? Demokracie je dialog, my jsme mu otevření.