Představujeme naše kandidáty - Josef Štefl

Dnes Vám přinášíme představení našeho kandidáta JOSEFA ŠTEFLA, kterého znáte jako ředitele Domu dětí a mládeže Litomyšl, ale i jako náruživého sportovce. Josef byl v uplynulých letech naším zastupitelem a nejvíce se staral o oblast vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti.

Jak hodnotíš uplynulé čtyři roky, kdy jsi působil coby zastupitel a radní?
Byla to velmi činorodá práce, kterou však veřejnost ne vždy vnímá. Řada lití totiž vidí zastupitelstvo jen při hlasování, tomu ale vždy předchází seznámení se s podklady a důležitá jednání. Jsem otevřený člověk, někdy asi až moc, takže bych chtěl, aby se v příštích letech lidé dozvídali ještě více informací o práci zastupitelů a radních než doposud, třeba i právě z oněch zmíněných předjednání.

Takže bys chtěl ještě větší otevřenost vůči občanům?
V koalici jsme v uplynulých letech razili heslo otevřená radnice. Slíbili jsme, že budeme lidi poctivě informovat o věcech veřejných a jednat s nimi o možných řešeních. Proto jsme uspořádali několik veřejných jednání a setkání, byť se ukázalo, že na některá dorazila jen hrstka občanů. Ale i tak to má smysl. Podívejte se, jak  občané mohli připomínkovat projekt na opravu Vodních Valů, těch setkání a příležitostí bylo opravdu hodně. Domnívám se, že to je správná cesta. A do budoucna můžeme být ještě otevřenější a transparentnější.

Pro nás v domě dětí a mládeže jsou otevřenost a komunikace naprosto klíčové záležitosti. Spolupracujeme na různých projektech s dalšími organizacemi ve městě  a  je důležité, abychom se včas a dobře domluvili. Ne ve smyslu, že musíme dělat stejné věci, ale abychom je pod hlavičkou jedné akce společně propagovali a zorganizovali. Každý po svém, ale dohromady. U veřejnosti to pak má úspěch a tyto „sdílené“ akce jsou velice oblíbené, například  Vánoční výstava betlémů, Den medu, Muzejní noc nebo  Karneval. Zkrátka spojit individuality a jejich nápady, protože o ty rozhodně nemáme nouzi. A to si myslím,  je  přenositelné i do politiky.

Můj nápad je takový, aby se do budoucna více prezentovala práce všech radních i zastupitelů. Objektivně a nezávisle.

Co tě za poslední čtyři roky překvapilo?
V radě města se musíte prokousat velkým množství informací, ale nabízí vám to zase trochu lepší a informovanější pohled na řízení města.

Co mě překvapilo, a to v komunální politice celkově, že složité a komplikované záležitosti, projdou většinou při hlasování napříč stranami naprosto hladce a jen s pár připomínkami. A pak jsou vyloženě lokální záležitosti, které by se snad daly řešit i bez usnesení zastupitelstva nebo rady a na těch se většinou jednání zasekne. Člověk by to čekal obráceně. Že 300 milionový rozpočet z peněz nás všech se bude řešit několik hodin, naopak například veřejného pořádku nebo nepořádek v ulici se zkrátka pouze nahlásí k řešení Městské policii nebo městským službám.

Já se vždy snažím vyslechnout argumenty a podnětné připomínky a následně se pokorně a se zdravým nadhledem rozhodnout. Své názory neměním a hodlám v tom pokračovat i nadále.

Máš pocit, že se nám podařilo splnit volební program? A jak vlastně hodnotíš život v Litomyšli?
Pokud se podívám na situaci ve městě komplexně, potom mě těší, že to u nás funguje „jinak“, je tady zvláštně pozitivní nálada. Jsou tady velice schopní a akční lidé, díky kterým to ve městě žije. Ano, ne vše je ideální a rozhodně nesmíme usnout na vavřínech. Ale ze svých cest po naší zemi i z rozhovorů se známými  vím, že to co je pro nás někdy až moc obtěžující, například velké množství akcí, jsou záležitosti, kterých bychom si opravdu měli vážit. Litomyšl je zkrátka skvělým místem pro život. A ne náhodou se k nám stěhují lidé z celé republiky.

Takže se máme dobře?
No jistě. Na to tady taky trochu žehráme. Lidé jsou zkrátka zvyklí, že vše funguje a je tu vysoký standard. Proto, když se něco nepovede, bývají reakce některých lidí dost vášnivé. Ráno nasněží a běda, když do oběda není celé město zametené. Na konstruktivní kritice ale není nic špatného, i to je důvod, proč je tady tak pěkně. Lidem zkrátka záleží na tom, jak město funguje.

Já jsem hrdý na to, že tuto laťku kvality života stále držíme tak vysoko a chceme ji posouvat ještě výše. Celorepubliková nálada je na bodě mrazu, možná ještě níž, a jsem moc rád, že u nás to tak není. Vážím si toho, že já i moje rodina žijeme v docela dobré době na velice dobrém místě. A to je zásluha všech lidí, kteří se v porevolučních  letech  nebáli a dali ruku k dílu.

A ten volební program?
Celkově u mě panuje spokojenost. Odvedená práce je vidět. Nestavěli jsme žádné architektonické pecky, spíše jsme se v souladu s našimi předvolebními sliby snažili opravovat a udržovat majetek města. A když se dělalo něco nového, tak to mělo smysl – protipovodňový systém, opravy chodníků, ulic nebo domů.

Co chystáš v nové budově DDM, které má dle našeho předvolebního slibu nové centrum nad autobusovým nádražím?
Stěhování je pro nás obrovskou příležitostí. Budeme blíž centru města, takže i dětem a rodinám. Budeme mít vlastní prostory, o které se nemusíme s nikým dělit. Naše nové centrum je členěno podle našich představ, abychom mohli nabízet a rozvíjet již tak dost širokou škálu činností a zároveň na ně mít odpovídající prostory. Je s tím spojena i změna názvu organizace na Středisko volného času Litomyšl, který lépe vystihuje naše poslání a náplň aktivit. To mě velice těší, ne kvůli tomu, že tam budeme mít nové kanceláře, ale kvůli dětem. Možná to řada Litomyšlanů neví, ale díky pestré nabídce kroužků, Klubu a dalších aktivit, k nám každý týden přijde přes 600 účastníků. To je vysoké číslo a proto je velmi důležité, aby návštěvníci měli vhodné podmínky pro trávení volného času. Každá minuta, při které dítě zabavíme jinak než sezením u počítače nebo mobilu, je podle mě dobrá. Navíc teď dochází k paradoxnímu jevu – děti se, sice zatím ne nějak masivně, ale přece, v posledních letech více hlásí na rukodělné činnosti – keramika, háčkování nebo tvořivé dílny. Takže tady cítíme příležitost probudit a podpořit u mládeže chuť nejenom ke sportu a přírodě, ale i k tradičním řemeslům.

Je nutné dodat, že ne všechny aktivity probíhají přímo u nás. Na většinu sportovních aktivit si pronajímáme tělocvičny po celém městě a organizujeme také zájmové útvary v několika okolních obcích, kde využíváme nejčastěji prostory v základních a mateřských školách.

K nové budově také patří zahrada, kterou dosud zatím využívaly jen malé děti, ale chceme ji otevřít pro veřejnost. Sice jsme byli dům dětí a mládeže, ale to neznamená, že se u nás nemohou zabavit i dospělí. Opět se vracím k té změně názvu. Dlouhodobě nabízíme kurzy pro dospělé a aktivity pro celé rodiny. Takže se chceme otevřít všem prarodičům s vnoučaty, rodinám, studentům… zkrátka všem, kteří mají čas a chuť něco ve svém volném čase dělat.

Před čtyřmi lety jsi do voleb šel s tím, že chceš podporovat projekty na volnočasové vyžití mládeže. Takže slovy klasiků – a co děti? Mají si kde hrát?
Jsem stoprocentně přesvědčený, že ano. Nabídka vyžití pro děti a mládež je v Litomyšli pestrá a dostupná. A moc se mi líbilo, že když například mladí muži toužili po venkovní posilovně, tak přišli s konstruktivním návrhem a protože to bylo finančně reálné, tak se to poměrně  rychle  zrealizovalo. Tak to má být. Pokud rodiny nebo děti chtějí, tak mají kam jít sportovat nebo si hrát. O tom jsem přesvědčený. Ačkoliv máme hlasy volající po dalších aktivitách, například horolezecké stěně nebo dalších cyklotrasách. Bohužel tyto investice zatím narážejí na technické nebo územní komplikace a je nutné o nich dále intenzivně jednat. Nelze pominout, že je náš městský majetek opravdu obrovský a je tedy nutné především zabezpečit a postarat se o jeho řádnou údržbu.

A na závěr očekávatelná, ale leckdy složitá otázka. Co tě vede k další kandidatuře do zastupitelstva?
Chci, aby život v Litomyšli i nadále vzkvétal. Moc si přeji, abychom se oprostili od žabomyších válek a mohli se soustředit na to, jak Litomyšl přeměnit v ještě krásnější a přívětivější město. Věřím, že vůle tady je. Také bych byl moc rád, kdyby nám občané více říkali věci, které je trápí. Stěžováním si na sociálních sítích či brbláním v podsíni se toho moc nevyřeší. Je potřeba o tom oficiálně dát vědět, nemůžeme kontrolovat „éter“ 24 hodin denně. Myslím si, že hlavně starosta Radek Kašpar dostatečně ukázal, že se kontaktu s občany a diskuzím na různá témata vůbec nebráníme. Naopak! Ať lidé přijdou nebo pošlou své konkrétní připomínky a společně se pokusíme nedostatky vyřešit. Byl bych moc rád, kdybychom se na malém městě dokázali domluvit.

Přiznám se, že mojí motivací opět kandidovat je i možnost působit jako oddávající při svatbách. To dělám opravdu velmi rád a jsem vděčný za možnost přispět novomanželům a jejich rodinám k prožívání svatebních okamžiků a sdílet jejich upřímnou radost.