Litomyšl - hlavní město současné české architektury

Litomyšl je jedním z center soudobé české architektury a porevoluční vývoj nám ve spoustě měst (a to i o mnoho větších) mohou pouze závidět. O tomto faktu se nyní mohou přesvědčit návštěvníci Národního technického muzea v Praze, kde je od 4. dubna do 21. října k vidění výstava Litomyšl - hlavní město současné české architektury od pánů Davida Vávry a Petra Volfa.

Na ní se můžete podívat na zhruba třicet nejlepších architektonických projektů, které byly v našem městě realizovány. V první řadě chci poděkovat všem, kteří pomohli ke vzniku této krásné výstavy. Nejenom jejím autorům, ale i Národnímu technickému muzeu za to, že nás vzali pod svou střechu. Podobné okamžiky mě vždy nutí k zamyšlení, a když už jsem u toho děkování, tak bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, že Litomyšl po sametové revoluci rozkvetla do krásy. Podařil se u nás malý zázrak. Po letech devastace památek a nezájmu o kvalitu veřejných prostorů jsme zkraje 90. let stáli před nesnadným úkolem - vrátit šedivému městu barvy, kterými v minulosti hýřilo, a opravit budovy, často významné památky, na které se při honu za úspěchy pětiletky trestuhodně zapomínalo. Nám se to podařilo a na slůvko nám dávám důraz, protože to byla kolektivní práce lidí napříč generacemi a politickým spektrem. Doufám, že si na výstavu najdete čas a moc si přeji, aby cesta této expozice neskončila v Praze, ale třeba se podívala i do zahraničí.

Fotografie ze slavnostního večera najdete například na FB Lilie.

Radomil Kašpar